ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จัดประกวดออกแบบโลโก้

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญบุคลากร และนักศีกษา ร่วมประกวดออกแบบโลโก้ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เิงินรางวัล 2,000 บาท
          
 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2551 ประกาศผลวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ตึก 83 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8304, www.me.kmutnb.ac.th        

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2482 ครั้ง