คณะIT มจพ. รับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

ปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเคียง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2551 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  2728   
    

บุกเบิก ข่าว

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1786 ครั้ง