กองกิจการนักศึกษา มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ

          นางแอนนา ประทุมรัตน์ รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. ข่าวมายังงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวม” ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ หอ ประชุมเบญจรัตน์ งานสวัสดิการนักศึกษา “ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดและสนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ.”

ขวัญฤทัย ข่าว

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1189 ครั้ง