คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์รับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

9 ตุลาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1402 ครั้ง