มจพ.ลงนามความร่วมมือกับ Hankyoug National Univesity

          ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รักษาการแทนอธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการกับ Dr. Choe IL-Shin President Hnak National Univesity
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยมีคณะผู้บริหาร
ทั้งสอง มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1235 ครั้ง