งานตรวจสอบภายใน รับสมัครพนักงานพิเศษ

งานตรวจสอบภายในรับพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.)


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 
คุณนัทธมน เชยชุ่ม เบอร์มือถือ  081-9122400 หรือ โทร
02-9132500 ต่อ 1116-7

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 - 17 ตุลาคม  2551
 ในวันและเวลาราชการ

 
นันติญา ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1532 ครั้ง