คณะวิทย์ รับสมัครพนักงานพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
พิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.) ทางบัญชี เลขานุการ การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 
ณ ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518
ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 
โทรศัพท์  0-2913-2500 ต่อ  8116
ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 15 ตุลาคม  2551 ในวันและเวลาราชการ

 
นันติญา ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1300 ครั้ง