คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์รับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา

20 ตุลาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1132 ครั้ง