วง The Twenty Three มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการแข่งขันวงดนตรีระดับอุดมศึกษา “ University  Academy Contest”


      

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551  เวลา 11.00-18.00 น. ณ สยามดิสคอฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร เป็นการแข่งขันประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา “University Academy Contest” รอบชิงชนะเลิศ
จาก 10 ทีม ทั่วประเทศ 
          ผลการแข่งขันปรากฏว่าวง The Twenty Three จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 


      

นักดนตรีประกอบด้วย
          1. นายศรายุทธ     จันทร์โอวาท       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                ร้องนำ
          2.นายมหเทพ       สุขแพทย์            คณะวิศวกรรมศาสตร์                                เบส
          3. นายวรวิทย์       เพชรชนะ            วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                เพอร์คัชชั่น
          4. นายจิรพงษ์      บุญชิด                วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                กีตาร์
          5. นายอวิรุทธิ์       จงรักษ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์                                 กลอง
          6. นายเสฏฐวิทย์   ศรีมงคล             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                 กีตาร์

          ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ยังไม่ได้ประกาศคือรางวัล ขวัญใจมหาชน โดยได้จากการ Vote ซึ่ง วงปังเย็น (U8) และวง The Twenty Three (U10) จึงขอเชิญชวนร่วมกัน Vote ส่ง SMS โดย พิมพ์ U ตามด้วยหมายเลข วงดนตรี กด Send ส่งไปที่ 4242806 ผู้ที่ชนะ Vote จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ปิด Vote ในวันที่ 23 ตุลาคม 2551 ในเวลา 14.00 น.

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักดนตรีทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงมาสู่รั่วประดู่แดงของเราอย่างต่อเนื่อง

รุ่งนภา ข่าว / จตุพร ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3891 ครั้ง