คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขยายเวลารับสมัครพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
** เปิดรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันเวลาราชการ

24 ตุลาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1574 ครั้ง