มจพ. จับมือ L’ Ecole National Superieure des Mines De Paris (ENSMP) ลงนามความร่วมมือ

          รศ.ดร. วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ  Professor  Jacques  RENARD  L’ Ecole National Superieure des Mines De Paris (ENSMP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน  และประชุมปรึกษาหารือทางวิชาการและงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทรราชินี  

          โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ   และพัฒนาองค์ความรู้  ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1075 ครั้ง