มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

          ในวาระโอกาสมงคลพิเศษแห่งการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดี  และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี   ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญชวนวงดนตรีไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ทั่วประเทศไทย สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์  ชิงโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัลมากมายหลายรางวัล

          สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะโทร. ๐๘๙–๓๑๐๙๗๖๔  หรือ อีเมล์  kbm@kmutnb.ac.th

          ส่งใบสมัครพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) การขับร้องและบรรเลงเพลง  “เพลงกล่อมนารีเถา”   ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๑๕๑๘  ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   ๑๐๘๐๐ โดยวงเล็บมุมซองว่า (การประกวดดนตรีไทย)

ดาวน์โหลดรายละเอียด กติกาการประกวด และใบสมัคร

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3653 ครั้ง