มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2552
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผู้สนใจสามารถ Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือ ด้านศิลปวัฒนธรรม

เริ่ม Download และสืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

และรับสมัครวันที่ 4 ถึง 10 พฤศจิกายน 2551

โครงการรับตรง

เริ่ม Download และสืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551

และรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2552

 

30 ตุลาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11186 ครั้ง