เมื่อวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551 จัดให้มีการแข่งขัน Robot camp
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก One-2-Call เช่นเดิม
สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

 

ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ                                  ทีม Jusitce             โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง              ทีม ST Robot         โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง              ทีม ลูกปัว 1             โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง              ทีม SPK                  โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลความคิดสร้างสรรค์                   ทีม Funny Jr.          โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ                                  ทีม จอมยุทธ์           โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง              ทีม ZaeMens         โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมะยม จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง              ทีม KWM                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง              ทีม SPK Senior      โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่ายและคณะวิศวะ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2109 ครั้ง