มจพ.ร่วมโชว์ผลงานในงานนิทรรศการ GTS08

           มจพ.เข้าร่วมงานนิทรรศการ GTS08 โดยนำผลงานวิจัย พัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยโชว์อย่างคับคั่ง สืบเนื่องจากหอการค้าไทย-เยอรมัน กำหนดจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง The Ninth German Techonology Symposium & Exhibition (GTS08) and Germany : Lifestyle & Travel 2008 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2551 ณ CentralWorld

         ท่านใดสนใจสามารถขอแบบฟอร์มการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฟรี ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 1166

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GTS08-TEAM โทร. 02-670-0600 ต่อ 7001 หรือ www.gtcc.org

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1219 ครั้ง