งานประชาสัมพันธ์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ

          งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานพิเศษ) สังกัดงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2586-9010

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3312 ครั้ง