สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
และตำหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ไม่รับสมัครทางไปรษณีย
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบซื้อใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี โทร 0-2913-2500 ต่อ 1144,1159,1189 หรือดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th

 

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2164 ครั้ง