นางสาวพัชรพรรณ  อริยสุนทร  นักศึกษา มจพ.  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย   ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในโครงการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3047 ครั้ง