คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโครงการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยกรณีพิเศษ (โควต้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโครงการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยวิธีผ่าน E-Mail มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (pdf)

 

 

13 พฤศจิกายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6970 ครั้ง