ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มพจ. 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 3271

(สามารถดาวน์รายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ที่นี่)

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1589 ครั้ง