คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
18 พฤศจิกายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1500 ครั้ง