คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
18 พฤศจิกายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1271 ครั้ง