งานตรวจสอบภายใน มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1080 ครั้ง