คณะกรรมการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินโครงการสอนเสริม ประจำปี 2552 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้จะเปิดรับสมัคร 2 ทาง คือ
          1.  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.welfare.oop.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 - 4 มีนาคม 2552
          2.  สมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริเวณข้างสหกรณ์ออมทรัพย์
               พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ชั้น 1 อาคาร อเนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ถึง 7 มีนาคม 2552
               เวลา 09.00 น - 17.00 น.(รับสมัครทุกวัน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 1154, 1173-4

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2160 ครั้ง