คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงาน ดังต่อไปนี้

          จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของท่าน เข้าไปเป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง มจพ. กรุงเทพฯ และตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง มจพ. ปราจีนบุรี โปรดตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ที่ป้ายประกาศของส่วนงาน
ต้นสังกัด หรือสอบถามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 1101

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1955 ครั้ง