คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 31 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตติรัศมีจันทร์ และห้องเรืองจรัส อาคาร 81 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://www.cedt.net

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1298 ครั้ง