มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการด้านดิจิตอลทีวีและ
    การออกอากาศ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ และหอประชุมประดู่แดง

   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบสถปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ครบ 5 ทศวรรษ ในอันที่จะ
   เผยแพร่ผลงานเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดยุทศาสตร์ทางวิชาการในเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอล
และการออกอากาศ    เป็นเวทีสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ดิจิตอล และการออกอากาศรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ
   เกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านโทรทัศ์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยจัดแสดงสินค้าเทคโนโลย
สมัยใหม่ในระบบดิจิตอล เช่น
   กล้องโทรทัศน์ สวิทซ์เซอร์ อุปกรณ์ทาง
ด้านแสง ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีโทรทัศน์ ณ หอประชุมประดู่แดง ซึ่งมีตัวแทนบริษัท
   ตอบรับเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ
 เช่น บริษัทโซนี่ไทย จำกัด บริษัทดีเอสอี บริษัทนอร์ทสตาร์ จำกัด บริษัทนีว่าเทคโนโลยี จำกัด 
   บริษัทสตรงค์บราเดอร์ 1961
 บริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด บริษัทไทเนอร์ยี จำกัด และบริษัทนิวฟรอน์ จำกัด เป็นต้น ภายในงาน   มีการสาธิตสถานีจำลองถ่ายทอดการออกอากาศทุกวัน และพบกับดาราชื่อดังจากค่าย 7 สี และค่ายแกรมมี่ ลุ้นรับของรางวัล   มากมายภายในงาน
            ในส่วนของการสัมมนาวิชาการดิจิตอลทีวีและการผลิตรายการ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ รายละเอียดดังนี้

                -  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
                            เวลา 10.00-16.00 น. เรื่อง Digital elevision
                -  วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน
                            เวลา 10.00-12.00 น. เรื่อง Digital Measurement
                            เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์

            การเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียด
      เพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
      โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 6333, e-mail svh@kmutnb.ac.th หรือ www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3352 ครั้ง