ด้วยสโมสรบุคลากร มจพ. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประดู่แดง ประจำปี 2551 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ประธานเปิดงานโดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 11   ชนิดกีฬา รายละเอียดดังนี้

ตาราง/ วัน/ เวลา/ สนามการแข่งขันกีฬาบุคลากรประดู่แดงเกมส์ ประจำปี 2551

ที่

ชนิดกีฬา

วันแข่งขัน
เวลา
สนามแข่งขัน
ผู้จัดการแข่งขัน
หมายเหตุ
1.
   ฟุตบอล

  1,8,11,17,
  19 ธ.ค. 51

16.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ
  ผศ.สุริโยทัย
081-6465214
2.
  วอลเลย์บอล

  24-30 พ.ย.-
  29 ธ.ค. 51

16.00 น.
อาคาร 40 ปี ชั้น 7
  คุณอลิสา
083-0689708
3.
  แบดมินตัน
16,18 ธ.ค. 51
16.00 น.
อาคาร 40 ปี ชั้น 7
  คุณบุญตา
086-6062772
4.
  เทนนิส
21 พ.ย. 51
08.00 น.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  คุณกานต์สุดา
086-0848786
5.
  เซปักตะกร้อ
2,3,4 ธ.ค. 51
16.30 น.
อาคาร 40 ปี ชั้น 3
์  คุณสมชาย
086-9769912
6.
  เทเบิลเทนนิส
27-28 พ.ย. 51
16.30 น.
อาคาร 40 ปี ชั้น 3
  คุณเอกลักษณ์
085-9012980
7.
  เปตอง
18 พ.ย. 51 เป็นต้นไป
11.30 น.
วทอ.
  คุณทองอินทร์
081-6158264
8.
  หมากกระดาน
11-12 ธ.ค. 51
16.00 น.
สโมสรฯ ชั้น 2
  คุณกำพล
086-9721866
9.
  บิลเลียด&สนุก
25-27 พ.ย. 51
16.00 น.
ล้อเรืองชัย
  คุณสุวัฒน์
089-2419979
10.
  โบว์ลิ่ง
28 พ.ย. 51
13.30 น.
รัชโยธิน
  ผศ.วิทยา
081-5848048
11.
  กอล์ฟ
19 ธ.ค. 51
11.00 น.
จปร. จ.นครนายก
  ผศ.ไพรัช
081-3710108

  หมายเหตุ  การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรบุคลากร มจพ. โทรศัพท์ 1154, 1173-4

 

  ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1248 ครั้ง