สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนับสนุนหลัก เครือซิเมนต์ไทย   (SCG) ได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 – 27 ตุลาคม   2551 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ภายหลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการร่วม   ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ได้พิจารณาและประกาศ   ผลรายชื่อทีมหุ่นยนต์ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่   12 – 14 ธันวาคม 2551 ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

            ทีมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
  กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2551 จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย
            1)  iRAP_PRO1 และiRAP_PRO2
            2)  INVASION
            3)  Interceptor และ Indicator
            4)  MINI MECHA
            นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการร่วม เห็นชอบเสนอให้ ทีมดังต่อไปนี้ ให้รวมกันเพื่อจะเสริมสร้างศักยภาพของทีมนั้นๆ   ให้มีความเข็มแข็งสูงสุด และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นได้แก่ทีม
            1.  ทีม iRAP_PRO1 และทีม iRAP_PRO2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            2.  ทีม Success@R5 ทีม Success@R4 และทีม Lucky_Lucky@R8 จากมหาวิทยาลัย   
                เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
            3.  ทีม Interceptor และทีม Indicator จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี    
 

        ชาวประดู่แดงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หุ่นยนต์ อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชีรย์ๆทีม มจพ.    ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2551 ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

  ขวัญฤทัย ข่าว / นันติญา ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2762 ครั้ง