มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชิน โดยได้รับเกียรติจาก (พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ และ ดร.ดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันการลงทุน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเชื่อม และโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานไม
รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1218 ครั้ง