ภาควิชาวิศกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 0-2913-2500 ต่อ 8116 หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
นันติญา ข่าว

          

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3828 ครั้ง