สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมฟังการบรรยายเล่าประสบการณ์การเดินทางด้วยเท้าของ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้เดินเท้าจาก จ.เชียงใหม่ ไปยังเกาะสมุย  จ.สุราษฏร์ธานี บ้านเกิด ระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร   โดยรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด  ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม  2551  เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7  สำนักหอสมุดกลาง  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 2147

รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1283 ครั้ง