ช่วงเข้า

           07.00 - 07.30 น.     - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี
           08.00 - 08.30 น.     - ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป ณ ชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์
           08.30 - 09.30 น.     - ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร ณ บริเวณหน้าอาคารนวมินทรราชินี

ช่วงบ่าย
           13.00 - 13.30 น.     - ลงทะเบียน
                                         - คณะผู้บริหาร/บุคลากร/นักกีฬา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมประดู่แดง
           13.30 - 16.00 น.     - สนุกสนานกับการเล่นเกมหรรษา
                                         - จับรางวัลพิเศษ

ช่วงเย็น
           16.30 น.                 - ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าอาคาร 45 และรับของที่ระลึก
           17.00 น.                 - การแสดงเปิดงาน ชุดที่ 1 โดย KMUTNB BAND ร่วมกับ 7 อลังการโชว์
           17.15 น.                 - พิธีกรกล่าวต้อนรับ
           17.20 น.                 - นายกสโมสรบุคลากร มจพ. กล่าวรายงาน
           17.30 น.                 - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีมอบถาดรางวัลชนะเลิศกีฬาบุคลากรประดู่แดงเกมส์
                                           ประจำปี 2551
                                         - มอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
                                         - จับรางวัล ครั้งที่ 1
           17.45 น.                 - การแสดง ชุดที่ 2 "ร้อยใจถวายแด่พ่อหลวง"
                                         - จับรางวัล ครั้งที่ 2
           18.00 น.                 - การแสดงดนตรี โดย KMUTNB BAND
                                         - รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
           19.00 น.                 - การแสดงดนตรี โดย KMUTNB BAND
                                         - จับรางวัล ครั้งที่ 3
           19.30 น.                 - งดรับลงทะเบียน
           20.00 น.                 - การแสดง ชุดที่ 3 "คริสตี้ กิปสัน โชว์ "
                                         - จับรางวัล ครั้งที่ 4
           21.00 น.                 - การแสดงดนตรี โดย KMUTNB BAND
                                         - จับรางวัล ครั้งที่ 5
                                         - การแสดงดนตรี โดย KMUTNB BAND
           22.00 น.                 - จับรางวัล ครั้งที่ 6
                                         - ปิดงาน

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2682 ครั้ง