สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิที่รับสมัครประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,100 บาท

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1511,1506
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 988 ครั้ง