คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิที่รับสมัครปริญญาตรีและ ปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,700 บาท
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี หรือที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ (037) 217-317, (037) 217-300-4
หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1743 ครั้ง