ประกาศ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2550
ขอให้ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการมีงานทำของท่าน

บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2550 ที่เคยกรอกข้อมูลไว้ว่ายังไม่ได้ทำงาน ขอให้ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการมีงานทำของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2552 โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และคลิ๊กเข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://grs.planning.kmutnb.ac.th

2. Login โดยการใช้เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน

24 ธันวาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2825 ครั้ง