บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก

จำนวนหลายอัตรา ในสาขาวิชาต่อไปนี้

•  วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

•  วิศวกรรมยานยนต์

•  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

•  วิศวกรรมการผลิต

•  วิศวกรรมเครื่องกล

•  วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์

•  วิศวกรรมโทรคมนาคม

•  วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

สนใจติดต่อ คุณนันท์นภัส โทร. 02-913-2500-24 ต่อ 2902

(English)

25 ธันวาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7582 ครั้ง