วีดีโอบรรยาย การบำบัดกระดูกสันหลังด้วยพลังจิต
(Divine Spine Healing)

23 มกราคม 2552
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Get the Flash Player to see this player
วีดีโอบรรยายช่วงที่ 1
(1 ชั่วโมง 1 นาที)
วีดีโอบรรยายช่วงที่ 2
(1 ชั่วโมง 30 นาที)
.
.

Licensing

The player is licensed under a Creative Commons License. It allows you to use, modify and redistribute the script, but only for noncommercial purposes. For corporate use, please apply for a commercial license.