ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
(ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
)

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4597 ครั้ง