มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า จัดงาน “กีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า”
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 เวลา 08.30- 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ซึ่งมีชนิดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภทได้แก่ วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง)
บาสเกตบอล (ชาย) เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนิส เปตอง แบคมินตัน เทนนิส กอล์ฟ โบว์ลิ่ง และสนุกเกอร์-บิลเลียด รายละเอียดการแข่งขันดังนี้

กำหนดการ
แข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า
( รอบ เหย้า – เยือน )
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------------

เวลา              15.00 น.
-  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ณ ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.
เวลา              16.00 น.
-  แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ณ ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.
-  แข่งขันบาสเกตบอลชาย ณ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ.
-  แข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
เวลา              18.00 น.
-  รับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารสโมสรข้าราชการ อาคาร 79

สำหรับแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552
เวลา 08.30-21.00 น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รายละเอียดการแข่งขันดังนี้

กำหนดการ
งานกีฬาและสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*********************

เวลา              07.00 น.
-  รถออกเดินทางจากหน้าอาคารอเนกประสงค์ มจพ.
เวลา              08.30 น.
-  นักกีฬา 3 พระจอมเกล้า พร้อมตั้งแถวบริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา              08.40 น.
-  วงโยธวาทิต นำคณะนักกีฬาเข้าสู่สนาม
เวลา              09.00 น.
-  ประธานจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการตั้งแถวในสนาม
-  พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ
-  อาจารย์ยุทธศักดิ์  รุ่งเรืองพลางกูร  ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
-  ประธานในพิธี อธิการบดี มจธ. กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา
   วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-  พิธีปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)
-  วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรดนักกีฬาออกจากสนาม
-  การแสดง (ถ้ามี)
เวลา              09.30 น.
-  เริ่มการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
   วอลเลย์บอล (ชาย, หญิง)    ˜ บาสเกตบอล (ชาย)
   เซปักตะกร้อ                  ˜     แบดมินตัน
   เทเบิลเทนนิส                    ˜ เทนนิส
   เปตอง                        ˜     สนุกเกอร์-บิลเลียด
   กอล์ฟ                        ˜      โบว์ลิ่ง
เวลา              14.00 น.
-  แข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ
เวลา             15.00 น. 
-  รถออกเดินทางจากหน้าอาคารอเนกประสงค์ มจพ.
เวลา             16.00 น.
-  แข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้บริหารกับนักกีฬาหญิง (ทั้ง 3 พระจอมเกล้า)
เวลา             17.00 น.
-  มอบถ้วยชนะเลิศทุกชนิดกีฬา พร้อมถ้วยคะแนนรวม
เวลา             17.30 น.
-  สิ้นสุดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
-  นักกีฬา/ผู้บริหาร/ผู้ร่วมงาน เข้าร่วมงานสังสรรค์และสันทนาการ
   ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
เวลา             18.00 น.
-  การแสดงส่วนกลาง 3 พระจอมเกล้า
เวลา             20.30 น.
-  พิธีมอบรางวัล
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจธ. มอบงานการเป็นเจ้าภาพงานกีฬา
   สันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า แก่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สจล.
เวลา             21.00 น.
-  ปิดงาน

หมายเหตุ  1. กีฬาโบว์ลิ่ง แข่งขันวันที่ 23 มกราคม 2552 เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. ณ สนามเมเจอร์โบว์ พระราม2
              2. กีฬากอล์ฟ แข่งขันวันที่ 22 มกราคม 2552 เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น. ณ สนาม กอล์ฟ เอกชัย บางบอน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทร. 0-2586-9010,0-2913-2615 หรือ www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2629 ครั้ง