บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร

1. วิศวกรรมยานยนต์
2. วิศวกรรมโทรคมนาคม
3. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
5. วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
6. วิศวกรรมเครื่องกล (เน้นการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
7. วิศวกรรมการผลิต
8. วิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2552

ขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคาร TGGS หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.tggs.kmutnb.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-9132500-24 ต่อ 2901-2902 สายตรง 02-5867805

 

 

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)

INTERNATIONAL PROGRAM NOW ACCEPTING APPLICATIONS

For Master Deegree & Doctorate Degree in Engineering 8 Programs

1. Automotive Engineering
2. Communication Engineering
3. Chemical and Process Engineering
4. Electrical Power Engineering
5. Material and Metallurgical Engineering
6. Mechanical Engineering (Computer-aided Mechanical Engineering)
7. Production Engineering
8. Software System Engineering

Accepting NOW until 31 March, 2009

For more information please contact : 02-9132500-24 ext. 2901-2902

Direct line : 02-5867805 or download application form at www.tggs.kmutnb.ac.th

14 มกราคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 9592 ครั้ง