องค์การนักศึกษา จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน
และคอนเสิร์ตช่วยเหลือค่ายอาสาพัฒนาชนบท 6 ชมรมในสังกัดฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

          ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน "วงบอดี้แสลม" ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ มจพ. โดยโครงการนี้ องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเพื่อหารายได้ไปสมทบการจัดกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท จำหน่ายบัตรที่ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ. ราคา 199.- บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท

 

16 มกราคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1866 ครั้ง