ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานนบน้อมคุรุวาร ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2552 เพื่อเทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครูธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามในด้านกตัญญูกตเวทีต่อครูรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างครู และลูกศิษย์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และพัฒนาสังคม มีบุคลากรและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1030 ครั้ง