มจพ. ลงนามความร่วมมือสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้" กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

16 มกราคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 875 ครั้ง