คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครปริญญาเอก
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเคียง
          สอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 02-913-2500-24 ต่อ 2728
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522

บุกเบิก ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1865 ครั้ง