ติดต่อด่วนมากที่สุด นักศึกษากู้ยืม กยศ.ที่ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 100 ราย
สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2551

ติดต่อด่วนมากที่สุด นักศึกษากู้ยืม กยศ.ที่ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 100 ราย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2551

1. นักศึกษาส่งเอกสารสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ลงชื่อยืนยันแบบ 1/51 ให้รีบมาติดต่อยืนยันการกู้ พร้อมนำใบ ท.13-2 เทอม 2 ชุดสำเนาบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน 2 ชุด
2. นักศึกษาที่ยังไม่พิมพ์สัญญาให้พิมพ์สัญญาด่วน

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (ช้าหมดสิทธิ์)

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันการกู้ในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ให้รีบติดต่องานกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ด่วนมากที่สุด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์กู้ และต้องชำระค่าเทอมเอง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา (pdf)

4 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2642 ครั้ง