ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

10 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1259 ครั้ง