มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจ
เนื่องในวาระมงคลพิเศษแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษตั้งวันที่  9  ตุลาคม  2552   ไปจนถึง
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์ 2553  การจัดงานวันรวมน้ำใจ  “5  ทศวรรษ
แห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ”  รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์ สวท. AM. 837

อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์ FM 93.25 MHz K-Radio

พิธีเปิดสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา มจพ.

มจพ. จัดงานเสวนาวิชาการ "ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
"

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 52 โดย ฯพณฯ นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
เปิดการเสวนาทางวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้
   รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์ สวท. AM. 837

มจพ. จัดการประกวดดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 52 เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย

ผลปรากฏว่า โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์
คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดดนตรีไทยประเภทวง

เครื่องสายผสมปี่พาทย์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
>>>

มจพ. จัดงานนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการด้านดิจิตอลทีวี
และการออกอากาศ

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 51 เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย เปิดยุทศาสตร์ทางวิชาการในเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลและการ
ออกอากาศ เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

  

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11367 ครั้ง