ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุ FM 93.25 MHz   K-Radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2552  “5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี  มจพ.”  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

รุ่งนภา  ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 844 ครั้ง