สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครเรียนสอนเสริม สำหรับผู้ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระดับ ป.วช. ปริญญาตรี 4 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2552

สมัครด้วยตนเองที่ มจพ. บริเวณด้านข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2585-7910 และ 0-2913-2500-24 ต่อ 1142, 1152, 1154, 1173, 1174 www.welfare.oop.kmutnb.ac.th

สอนโดยคณาจารย์จาก มจพ. หลักสูตรปรับปรุงใหม

4 มีนาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3993 ครั้ง